Κατοχύρωση Domain

Κατοχύρωση Domain

Το domain σας λειτουργεί καταλυτικά για την παρουσία σας στον ιστό. Λέει στους χρήστες τι περιέχει η ιστοσελίδα σας πριν καν μπουν σε αυτή.

Η υπηρεσία κατοχύρωσης domain σας επιτρέπει να αποκτήσε οποιοδήποτε διαθέσιμο domain. Ενδεικτικές καταλήξεις:

  • .com
  • .org
  • .net
  • .eu
  • .gr
  • .de