Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης

Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης

Ως SEO (Search Engine Optimization) ή αλλιώς Βελτιστοποίηση για Μηχανές Αναζήτησης αναφέρεται το σύνολο των ενεργειών που μπορούν να γίνουν σε μια ιστοσελίδα ώστε να βελτιώσει την κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης αποφέροντας έτσι στον κάτοχό της περισσότερους και ποιοτικότερους επισκέπτες.

Υπάρχουν δύο είδη SEO. Το οργανικό και το μη οργανικό SEO.

Το οργανικό SEO αντιπροσωπεύει τους τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν την κατάταξη της ιστοσελίδας με ενέργειες εντός και εκτός αυτής αλλά δωρεάν. Απαιτείται χρόνος μέχρι τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ορατά αλλά δεν υπάρχουν κρυμμένα κόστη και αργά αλλά σταθερά θα πολλαπλασιαστούν οι επισκέπτες σας.

Το μη οργανικό SEO είναι η πληρωμένη βελτίωση κατάταξης μέσω διαφημίσεων. Σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να αυξήσει δραματικά τους επισκέπτες σας αλλά έχει πολύ υψηλό κόστος συντήρησης.