Αφοί Θεοχαράκου

Ο Πελάτης

Η εταιρεία Αφοί Θεοχαράκου κατασκευάζει αγροτικά μηχανήματα, δεξαμενές νερού, σιλό και άλλα. Παρέχει επίσης μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, όπως επισκευή και βαθμονόμηση μηχανημάτων.

Το Έργο

Ο πελάτης στράφηκε στη NexioWeb για την ανάπτυξη ενός minimal καθαρού ιστότοπου διαφήμισης με όμορφο σχεδιασμό.

Link: http://afoitheoharakou.gr/

Τεχνολογίες

Web Design

Responsive Design

Graphics

SEO

Custom Code

Analytics