Δύναμη Πολιτών

Ο Πελάτης

Η Δύναμη Πολιτών είναι μια αφοσιωμένη ομάδα ηγετών της τοπικής κοινότητας που δεσμεύονται να κάνουν θετικές αλλαγές στην περιοχή της.

Η αποστολή τους είναι να αντιμετωπίσουν τις μοναδικές ανάγκες και τις φιλοδοξίες των μελών της κοινότητας, προωθώντας τη συμμετοχή, την πρόοδο και την ευημερία.

Το Έργο

Ο πελάτης ζήτησε από το NexioWeb να αναπτύξει έναν καθαρό ιστότοπο ικανό να υποστηρίζει πολλές σελίδες για όλους τους υποψηφίους στις τοπικές εκλογές.

Link: https://dynami-politon.gr/

Τεχνολογίες

Web Design

Responsive Design

SEO

Custom Plugins

Custom Code

Analytics

Social Media