Καθαρομαγεία

Ο Πελάτης

Δημιουργήσαμε το μέλλον στον βιοκαθαρισμό στρωμάτων, επίπλων, χαλιών, μοκετών, εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων και σκαφών, το Δίκτυο Συνεργατών Καθαρομαγεία. Ένα δίκτυο από επαγγελματίες, εξειδικευμένους τεχνικούς – συμβούλους καθαρισμού, που μπορείτε να συμβουλευτείτε, να συζητήσετε μαζί τους και να δώσουν λύση στο οποιοδήποτε θέμα καθαρισμού υπάρχει στο σπίτι σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο.

Το Έργο

Ο πελάτης απευθύνθηκε στη NexioWeb για την κατασκευή μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα έπρεπε να είναι ασφαλής, όμορφη, γρήγορη και να μπορεί να υποστηρίζει τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο επισκεπτών. Για να καλυφθούν όλες οι προϋποθέσεις που έθεσε ο πελάτης βασιστήκαμε στην πλατφόρμα Drupal.

Link: http://katharomageia.gr/

Τεχνολογίες

Drupal

Web Design

Responsive Design

Hosting

Email Services

Logo Graphics

SEO

Custom Code

Analytics

Social Media