Ξέπαππας

Ο Πελάτης

Το Εργοστάσιο Ξυλείας “ΞΕΠΑΠΠΑΣ” δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς της υλοτομίας όπως η εμπορία ξυλείας και καυσόξυλων, κλάδεμα και κοπή δέντρων αλλά και η δημιουργία ξυλοκατασκευών. Το εμπόριο ξυλείας εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Η παράδοση πραγματοποιείται με δικά μας μέσα μεταφοράς και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αναλαμβάνουμε την κοπή και το κλάδεμα δέντρων σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.

Το Έργο

Ο πελάτης απευθύνθηκε στη NexioWeb για την κατασκευή μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα έπρεπε να είναι ασφαλής, όμορφη, γρήγορη και να μπορεί να υποστηρίζει τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο επισκεπτών. Για να καλυφθούν όλες οι προϋποθέσεις που έθεσε ο πελάτης βασιστήκαμε στην πλατφόρμα Drupal.

Link: http://xepappas.gr/

Τεχνολογίες

Drupal

Web Design

Responsive Design

Hosting

Logo Graphics

SEO

Analytics